Copyright © AutoSystem a.s.

Publikování nebo šíření obsahu AUTOSYSTEM.CZ je bez písemného souhlasu AutoSystem a.s. zakázáno. Zakázáno je i zneužití, přepis a modifikace obsahu, databází, programových částí, softwaru nebo jeho částí, logistiky a funkce systému AUTOSYSTEM.CZ. Není také povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na serveru AUTOSYSTEM.CZ, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

AutoSystem a.s. zaručuje všem uživatelům serveru AUTOSYSTEM.CZ ochranu jejich osobních údajů. Společnost nesbírá žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

Upozornění: Společnost AutoSystem a.s. nenese odpovědnost za data, údaje, fotografie a obsah textů vkládané do systému třetími subjekty (týká se zejména údajů na kartách vozů).

© 2008 - 2024 AutoSystem a.s.

Reklama X
<<

máme 33 let zkušenosti v obchodu s automobily

již více než 267 000 spokojených zákazníků