10 / 3 877

Volvo Cars omezuje množství emisí

17.3.2020 |  Štítky: Volvo

Výměna nákladních vozidel za vlaky výrazně přispěje ke snížení množství emisí v rámci logistické sítě společnosti Volvo Cars.

Společnosti Volvo Cars se daří výrazně omezovat emise CO2 v rámci své logistické sítě tím, že při přepravě mezi výrobními továrnami a skladišti nových vozů přechází z nákladní na vlakovou dopravu.

Společnost přistupuje ke snižování emisí stále častějším nahrazováním nákladní automobilové dopravy vlakovou přepravou, a to především v Evropě, kde při přepravě nových vozidel do distribučních skladů a k autorizovaným prodejcům na jednotlivých trzích stále převládá nákladní automobilová přeprava.
Jako příklad si uveďme, že při nahrazení nákladní automobilové přepravy na trase mezi belgickým výrobním závodem v Gentu a distribučním skladem v severní Itálii vlakovou dopravou dochází ke snížení emisí CO2 téměř o 75 %. Na další trase, tentokrát z Gentu do distribučního depa v Rakousku, došlo při přechodu na železniční dopravu ke snížení emisí téměř o polovinu.

Obě iniciativy jsou součástí Akčního klimatického plánu, který letos automobilka Volvo Cars představila. Na základě uvedeného plánu hodlá automobilka snížit uhlíkovou stopu životního cyklu jednoho vozidla o 40 %, přičemž se bude sledovat rozdíl v hodnotách z roku 2018 a následně z roku 2025. To nicméně vyžaduje 25% snížení provozních emisí, které se týkají i logistiky. Plán pro rok 2025 představuje jeden z hmatatelných kroků společnosti Volvo Cars směrem k naplnění její ambice stát se do roku 2040 klimaticky neutrální společností.

„Když jsme prohlašovali, že máme v plánu dramaticky snížit emise napříč všemi našimi aktivitami, mysleli jsme to vážně,“ uvedl Javier Varela, senior viceprezident pro výrobu a logistiku ve společnosti Volvo Cars. „Ačkoli naše logistická síť představuje jen jeden z dílků celé skládačky, jedná se o dílek nesmírně důležitý. Je to jeden z příkladů našeho závazku ke snižování našeho dopadu na životní prostředí pomocí konkrétních smysluplných kroků.“

Společnost Volvo Cars mimoto hledá možnosti, jak ve větší míře využívat vlakovou přepravu na území Číny a USA. Již dnes jsou nové automobily z čínských výrobních závodů do belgického Gentu dvakrát týdně přepravovány vlakem. Jiná vlaková spojení zajišťují přepravu nových vozů Volvo do regionálních čínských a ruských distribučních skladů.

V USA se zase továrna v jihokarolínském Charlestonu napojila na dobře zavedenou železniční síť, prostřednictvím níž lze přepravovat nová vozidla do distribučních center napříč Severní Amerikou. Již teď nahrazují zmíněné vlaky tucty kamionů týdně, jejichž počet by se výrazně zvýšil ihned po zahájení výroby Volva XC90 příští generace.

Akční klimatický plán automobilky Volvo Cars představuje jeden z nejambicióznějších projektů v automobilovém průmyslu. Tento plán zahrnuje konkrétní akce přijaté v souladu s podmínkami globálně uzavřené Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015, jejímž cílem je omezit globální oteplování, aby růst teploty nepřekročil 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

Cíle společnosti Volvo Cars pro rok 2040 jdou daleko nad rámec vyřešení produkce emisí ve výfukových plynech prostřednictvím elektrifikace, protože si švédská automobilka jasně uvědomuje, že pouhá elektrifikace ke snížení dopadu na životní prostředí nestačí. Z toho důvodu hledá společnost způsoby, jak se vypořádat s emisemi uhlíku v rámci všech svých aktivit: výrobní sítě, širších operací i dodavatelského řetězce, přičemž se soustředí také na recyklaci a opětovné využívání materiálů.

Elektrifikační ambice společnosti se pak odrážejí v nedávno uvedené zbrusu nové modelové řadě Recharge. Označení Recharge zastřešuje všechny plně elektrické a plug-in hybridní vozy Volvo s možností dobíjení. Cílem modelové řady Recharge je dále podpořit prodej elektrifikovaných vozů Volvo a povzbudit řidiče plug-in hybridních aut, aby na základě různých pobídek co nejvíce využívali režim Pure.

Reklama X
<<

máme 33 let zkušenosti v obchodu s automobily

již více než 267 000 spokojených zákazníků