10 / 3 917

London Economic přinesl studii o působení Hyundai v Evropě

24.10.2017 |  Štítky: HyundaiPodle nedávno zveřejněné studie nezávislé poradenské společnosti London Economic vylepšuje Hyundai svou pozici ve vysoce konkurenčním prostředí evropského automobilového průmyslu. Podle studie se automobilce podařilo vytvořit nadprůměrné tempo růstu a v Evropě tak získala důležitou ekonomickou pozici.

Zpráva nazvaná "Hospodářské a sociální přínosy vyplývající z přítomnosti společnosti Hyundai v Evropě" zdůrazňuje především stabilní ekonomické ukazatele společnosti Hyundai. Ukazuje, že společnost navýšila svůj podíl na trhu na 3,3 %, přičemž počet prodaných vozů Hyundai se v EU v předchozím roce zvýšil o 7,2 %. Automobilka také zaměstnávala více lidí než v roce 2016. Více než 43 tisíc lidí je přímo zaměstnaných společností Hyundai nebo je jejich zaměstnání přímo ovlivněno operacemi automobilky na evropském trhu. Celkově až 205 655 lidí má práci díky přítomnosti společnosti Hyundai v Evropě.

V roce 2016 se částka, kterou Hyundai Motor odvedl v Evropě na daních, zvýšila na 1,3 miliardy EUR, při zohlednění cel a daní z příjmů. To znamená, že daně zaplacené společností Hyundai se zvýšily o 49 % z 870 milionů EUR na 1,3 miliardy EUR, což dále podpořilo hospodářství v regionu.

Vedle hospodářského úspěchu je pro společnost Hyundai důležitý dlouhodobý a těsný vztah s regionálními dodavateli. Tato spolupráce akcelerovala již dříve po výstavbě výrobního závodu v Nošovicích. Vlajková výrobní linka získává z 84 % suroviny od evropských dodavatelů a produkuje hodnotu 535 milionů EUR tzv. hrubé přidané hodnoty (GVA) z obratu 5,3 miliardy EUR. Česká továrna má výrobní kapacitu více než 350 000 vozů a 600 000 převodovek ročně.

Společně s kapacitou 200 000 vozů v turecké továrně má nyní Hyundai Motor roční kapacitu výroby v Evropě více než 550 000 aut, a to především pro evropské zákazníky.

Specialisté z London Economics dále uvedli, že GVA v oblasti výroby, dodávek, výzkumu a vývoje, prodeje a distribuce ve výši 2,7 miliardy EUR, které přímo vyrábí společnost Hyundai v Evropě, dosahuje v celé evropské ekonomice výkon ve výši 8,1 miliardy EUR.

„Společnost Hyundai Motor v loňském roce prodala v Evropě více než 500 000 vozidel a má zároveň jednu z nejmladších modelových nabídek v automobilovém průmyslu. Dosažení takových čísel je možné jen díky nastavení spolupráce s místními dodavateli, což je pro jednotlivé regiony velký přínos. Chceme pokračovat v nastoleném trendu a strategii růstu i v následujících letech," uvedl výkonný ředitel společnosti Hyundai Motor Europe Thomas A. Schmid.

Hyundai v Evropě vybudoval celý řetězec od výzkumu a vývoje až po distribuci svých vozů. Společnost má prodejní sítě ve všech členských státech EU. Prodej a distribuce dodávají evropskému HDP další 1,6 miliardy EUR, zatímco nástroje pro výzkum a vývoj přidávají dalších 24,2 milionů EUR.

Reklama X
<<

máme 33 let zkušenosti v obchodu s automobily

již více než 267 000 spokojených zákazníků