10 / 3 874

Audi v Evropě postupně obnovuje výrobu

21.4.2020 |  Štítky: Audi

Audi v nadcházejících týdnech postupně obnoví výrobu ve svých evropských výrobních závodech.

Společnost AUDI AG po přerušení výroby ve všech svých evropských výrobních závodech uskutečňuje nyní první kroky k návratu k obvyklému provozu. „Obnovení naší výroby je celoevropským aktem,“ říká Peter Kössler, člen představenstva odpovědný za výrobu. Výrobní a logistické procesy i dodavatelské řetězce jsou totiž vzájemně úzce provázány na základě spolupráce v rámci koncernu i s externími partnery v mezinárodním měřítku. Kössler kromě toho zdůrazňuje: „Středem naší pozornosti jsou zaměstnanci, protože potřebují bezpečné pracovní prostředí. Týmy odborníků ve společnosti Audi proto ve spolupráci se specializovanými odděleními a podnikovými radami přizpůsobily procesy požadavkům na ochranu zdraví. Děkuji všem zaměstnancům Audi a našim partnerům na celém světě za jejich flexibilitu a společné úsilí v tomto náročném období.“

„V první fázi obnovy výroby po jejím přerušení mají nejvyšší prioritu především preventivní opatření na ochranu zdraví zaměstnanců,“ vysvětluje také předseda ústřední podnikové rady Mosch. „Obnovení výroby bude doprovázeno rozsáhlým souborem opatření, aby byla zajištěna ochrana zdraví zaměstnanců.“ Mezi přijatá opatření patří například konkrétní pravidla pro dodržování odstupu a hygienických pravidel, úprava střídání směn, aby se zabránilo kontaktům, a povinnost nosit ochranu úst a nosu v zónách, kde není možné udržovat vzájemnou vzdálenost 1,5 metru. Společnost vytvořila také fyzická ohraničení kritických pracovišť. Například v zóně oddělené montáže dveří pracují dva zaměstnanci současně na stejném přepravním zařízení a stojí přitom přímo proti sobě. Sami zaměstnanci si zde vyvinuli transparentní bariéru z plastové fólie.

Vedoucí výrobních úseků a týmů zkoumali a analyzovali společně s odborníky na bezpečnost práce, zdravotnictví a provozní inženýrství a se zástupci podnikové rady každé jednotlivé pracoviště a připravili zlepšovací návrhy. Pracoviště je považováno za bezpečné z hlediska ochrany proti koronaviru až po souhlasu všech zúčastněných stran. Pracovní skupina se důkladně věnovala také pracovnímu prostředí, které zahrnuje zázemí pro týmy, vstupní brány výrobních závodů, parkoviště, vnitropodnikovou dopravu, gastronomii a podnikové restaurace. Audi vyvinulo adekvátní řešení pro všechny oblasti. Zaměstnanci jsou o těchto opatřeních předem písemně informováni, na začátku pracovního procesu jim nadřízení předají rozsáhlé bezpečnostní pokyny a prostřednictvím intranetových médií a mnoha informačních tabulí ve výrobních závodech jim budou pravidelně poskytovány aktualizované informace.

Rozsáhlá bezpečnostní opatření a upravená pravidla platí také pro kancelářská pracoviště. Například možnost práce na dálku minimalizuje riziko nákazy díky dostatečným odstupům. Obnovení výroby se však týká především zaměstnanců výrobního úseku.

Výroba vozidel Audi bude v jednotlivých závodech obnovena a zvyšována podle stanoveného plánu od konce dubna. Výroba motorů v Győru se postupně rozběhla již v uplynulém týdnu. Pro zaměstnance výrobních závodů v Německu, kteří se budou moci vrátit zpět do práce v plném rozsahu až v pozdějších fázích obnovení výroby, budou do té doby i nadále platit pravidla pro režim se zkrácenou pracovní dobou.

Reklama X
<<

máme 33 let zkušenosti v obchodu s automobily

již více než 267 000 spokojených zákazníků