10 / 3 584

Porsche od roku 2014 snížilo emise CO2 o 75 procent


Co se týče trvalé udržitelnosti, Porsche ​kráčí po úspěšné cestě.

Výrobce sportovních vozů od roku 2014 dokázal snížit emise CO2 na jedno vozidlo o více než 75 procent. V uvedeném období Porsche dále snížilo odpovídající spotřebu energie přibližně o 31 procent. Počet vozidel vyráběných v Zuffenhausenu a Lipsku současně vzrostl o 82 procent: ze 101 449 (2014) na 184 791 kusů v roce 2018.

Ziskový růst jako podmínka trvale udržitelného fungování
Výrobce sportovních vozů před několika málo týdny oznámil nové rekordní výsledky: prodeje i tržby oproti předchozímu roku opět vzrostly, stejně tak jako počet zaměstnanců. V roce 2018 dosahovala rentabilita tržeb 16,6 %. „Ziskovost však nevnímáme jako konečný cíl. Z pohledu firem je to klíčový nezbytný předpoklad k tomu, aby mohly účinně převzít odpovědnost,“ vysvětluje Reimold. „Skutečně úspěšní můžeme být jen v případě, že dokážeme sladit hospodářská, společenská a ekologická hlediska.“

Ve snaze zlepšit parametry trvalé udržitelnosti, měřitelné podobně jako hospodářské výsledky, definovalo Porsche klíčový indikátor výkonu ‚snižování dopadů výroby na životní prostředí‘, zahrnující několik složek. Kromě emisí CO2 a spotřeby energie sem spadá i celková spotřeba pitné vody a množství používaných těkavých organických látek (VOC). Porsche dále dosáhlo zlepšení v těchto oblastech: ve srovnání s rokem 2014 se o 34 procent snížila spotřeba rozpouštědel při výrobě. Spotřeba vody na výrobu jednoho vozu poklesla o 20 procent.

Porsche vyrábí s využitím obnovitelné energie
Skutečnost, že Porsche dokázalo tak výrazně snížit emise CO2 – o 75 procent během pouhých pěti let – je zásluhou konzistentního využívání energií z obnovitelných zdrojů s certifikací TÜV. Výrobce sportovních vozů od počátku roku 2017 využívá energii z obnovitelných zdrojů, která má osvědčení o původu s uvedením skutečného fyzického zdroje elektřiny. Tímto naplňuje nejvyšší ekologické standardy. Z pohledu klimatických dopadů je neutrální i kolejová doprava Porsche v Německu. Porsche dále usiluje o snižování ekologických dopadů v rámci celého hodnotového řetězce.

Vize „závodu z nulovými dopady“
„Trvalá udržitelnost je součtem mnoha samostatných prvků,“ říká Albrecht Reimold. „Na podzim bude z naší výrobní linky sjíždět Taycan, náš první čistě elektrický sportovní vůz. Jeho výroba v našem závodu bude od samotného počátku neutrální z pohledu emisí CO2. Naším cílem je však do budoucna prostřednictvím ‚Závodu s nulovým dopadem‘ zamezit jakýmkoli ekologickým dopadům.“

Taková výroba bez dopadů na životní prostředí je postavena na různých akčních oblastech. Kromě efektivního využívání zdrojů a materiálů sem patří i témata jako znečišťující látky a ochrana klimatu nebo dopady výroby na městské klima. Důraz automobilky Porsche na téma trvalé udržitelnosti při plánování jejích výrobních provozů dokládá i Německá společnost pro udržitelné stavby (DGNB): Porsche je historicky první firmou, která obdržela ‚platinové‘ hodnocení za nový projekt Závodu 4 v ústředí automobilky v Zuffenhausenu.

Závod na výrobu vozů Taycan: high-tech fasáda pohlcující emise NOx
Porsche rovněž naplňuje roli průkopníka v rámci výstavby nového závodu v Zuffenhausenu pro vozy Taycan. Na fasádě závodu byla vůbec poprvé použita technologie úpravy povrchu pohlcující oxid dusičitý. Fasádní prvky jsou vyrobeny z hliníkových panelů natřených oxidem titaničitým. Povlak působí jako katalyzátor a za působení sluneční energie a nízké vlhkosti vzduchu rozkládá pohlcované částice škodlivin na neškodnou vodu a dusičnany. High-tech fasáda pohlcující emise NOx představuje první zkušební projekt, který Porsche testuje na ploše 126 čtverečních metrů, což odpovídá přibližně deseti parkovacím místům. Výsledný efekt zde odpovídá asi deseti stromům.

Autor: Autosystem.cz

Reklama X
<<

máme 32 let zkušenosti v obchodu s automobily

již více než 267 000 spokojených zákazníků