10 / 3 580

Garanci správného obsahu nabízených nových automobilů zabezpečí aplikace AUTO-LINK společnosti AutoSystem

9.10.2015

Rozhovor redakce AUTONEWSLETTER s ředitelem společnosti AutoSystem s.r.o. Ing. Jiřím Šochmanem.

V průběhu letošního roku jste absolvovali řadu jednání se zástupci významných automobilových značek v České republice. Co bylo obsahem vašich jednání ?
Reagovali jsme na problém posledních let, aby se nové automobily i v on-line prostředí,  tedy nejen na autosalonech, nabízely správně.

Oni se nenabízejí ?
Bohužel ne. On-line prostředí, to jsou internetové stránky prodejců, importérů, inzertní weby a další nejrůznější internetové výstupy jako reklamy a prezentace. Každé takové prostředí je postavené na rozdílných technologiích, které neumí zobrazit originální obsah dat nabízených vozů.

Proč ?
Internetové projekty byly od samého začátku z důvodu jedinečnosti a nezávislosti stavěné na vlastních technologiích a programech a importované obsahy se jim musely přizpůsobovat. To se netýká jen automobilů, ale i dalších komodit. Výsledkem pak bylo a dosud je, že se obsah, byť správný a z oficiálních zdrojů, musel přizpůsobit nedokonalým, neaktualizovaným a i chybným číselníkům. Výsledkem pak bylo a je, že se nabídka nových vozů nezobrazuje správně.

To je však problém i ojetých vozů ….
Ano. Tam však, zatím, není autorita, která by iniciovala nutnost řešení.

S potřebou řešit on-line nabídku nových aut tedy přišli zástupci značek ?
Problém nesprávného zobrazování dat u on-line nabízených nových automobilů má několik důvodů. Shodou okolností všechny vyvstaly v posledních dvou letech.
Prodejce nových automobilů začal tížit problém, když analýzami dospěli k závěrům, že on-line nabídka nových aut na globálních portálech vede spíše k podpoře prodeje ojetých vozů, z důvodu srovnání cen, rozsahu a obsahu nabídky.
Nové vozy se on-line nabízejí, aniž by tato nabídka splňovala alespoň základní regule dané značky.
A obsah nabídky, díky neprofesionálním technologiím provozovatelů nejrůznějších auto portálů, není správný mnohdy ani v základních parametrech, natož pak ve výbavě. Přesto paradoxně podle podmínek těchto webů, nese za prezentaci a nabídku odpovědnost nikoliv provozovatel, ale inzerent, tedy prodejce. Ten však samozřejmě není schopen pomocí neprofesionálních technologií přenášet správný obsah a provádět jeho skutečně „on-line“ aktualizaci. Výsledkem je pak neúplná, nesprávná a neaktuální nabídka nových vozů. Taková nabídka je pak ve finále v rozporu s místními i evropskými zákony, předpisy i normami.
Zástupci značek proto postupně upřesňují podmínky on-line nabídky a prezentace nových automobilů.

Můžete být konkrétní ?
Součástí dealerských smluv a podmínek se stávají pravidla pro on-line nabídku automobilů. Pokud zobecníme ta hlavní:
Nové automobily musí být nabízené odděleně od ojetých vozů. Na výběrech a kartách vozů nesmí být reklama třetích subjektů. Názvy modelů, motorových verzí, modifikací výbav, výbav samotných, včetně dalších parametrů a poznámek, musí být v souladu s názvy výrobce. Obsah nabídky musí být úplný a správný.

Od kdy tyto podmínky platí ?
Tyto formulace se do smluvních podmínek prodejců dostaly již pro rok 2015. Je věcí daného dealera, kdy je začne naplňovat, resp. jak dlouho je bude porušovat. Problém je v tom, že není resp. nebylo řešeno, jakým způsobem se má zajistit úplný a správný přenos nabídky. Dealer může řešit správnost přenosu dat na vlastní stránky a stránky importéra, ale tato data není schopen převzít externí subjekt, například inzertní weby.

V čem je problém ?
Jak už jsem zmínil, auto portály, včetně inzertních webů, spravují vlastní číselníky. Mají tedy podle svých možností a schopností aktualizované katalogy značek, modelů, jejich parametrů a výbav. Tyto katalogy však nečerpají z oficiálních zdrojů značek, ale jsou sestavovány a aktualizovány globálně pro všechny značky. Prodejce pak musí napárovat parametry a prvky výbavy svého auta na číselník parametrů a prvků daného autowebu. Tím dochází ke ztrátě úplnosti a správnosti oficiálního obsahu nabídky.

Vaše společnost přišla s řešením, které, jak již víme, akceptují zástupci značek a svým prodejcům doporučují. Můžete nám prozradit, o co se jedná ?
Detaily samozřejmě ne, ale princip a způsob ano.
Řešení nespočívá v dokonalejším katalogu nebo lepším číselníku. Toho dosáhnout nelze. Pro zabezpečení úplnosti a správnosti obsahu nabídky jsme se soustředili na zdroj dat, respektování těchto dat, možnost a schopnost jejich zobrazování. Výsledkem je aplikace AUTO-LINK, která data získává z oficiálních zdrojů. Data umíme zobrazovat na stránkách dealera i importéra. Platformou pro správné zobrazování nabídky nových vozů je náš autoweb AUTOSYSTEM.CZ. Na těchto třech místech garantujeme správné zobrazení on-line nabídky nových automobilů v ČR.

Umožníte přenos úplných a správných dat i na další autoweby a inzertní weby ?
Ano. Dealer spravuje svou nabídku automobilů v administraci aplikace AUTO-LINK. Již tato primární nabídka se zobrazuje i aktualizuje nikoliv ručně, ale automaticky z oficiálních DMS záznamů, řešením v kombinaci s informačním systémem prodejce. Základními definovanými on-line výstupy jsou internetové stránky dealera, stránky importéta a platforma nových vozů v ČR AUTOSYSTEM.CZ.
Pokud si dealer sjedná inzerci nebo reklamu s výstupem nabídky nových vozů na některém z externích webů a bude požadovat garanci správného a úplného přenosu dat, umožníme takový přenos. Externí subjekt však musí být schopen tato data přijmout a také správně a úplně zobrazit. Dealer pak automaticky aktualizuje nabídku prostřednictvím AUTO-LINK i na těchto externích portálech.

Co tedy musí autoportál nebo inzertní web udělat, aby dokázal přijmout, správně a úplně zobrazovat a aktualizovat nabídku nových automobilů ?
Z obecné znalosti funkcí těchto webů, které zobrazují nabídku pomocí vlastních nebo přebíraných číselníků a katalogů, je pro správné zobrazování on-line nabídky nových vozů nutné:
- oddělit výběry a nabídku nových vozů od ojetých
- přizpůsobit funkce výběrů obsahu importovaných parametrů a výbav
- mít uzavřenou smlouvu s naší společností o garantovaném přenosu dat on-line nabídky nových vozů
- zajistit, aby inzerent měl správu nových vozů prostřednictvím aplikace AUTO-LINK

To znamená významný zásah do vlastních technologií a nastavení například inzertních webů.
Tyto externí weby se pak stanou závislými na spolupráci s vámi …

Pokud chceme správně a úplně zobrazovat data, musí být z oficiálních zdrojů a jejich obsahu se musíme přizpůsobit. To je podstatou i aplikace AUTO-LINK. Přizpůsobit se musí i další subjekty, pokud chtějí data zobrazovat správně a úplně. Není to naše rozhodnutí nebo z toho plynoucí záměr. Jde o jediné možné řešení.
AUTO-LINK je jedinečné, chcete-li bezkonkurenční řešení. Včasný odhad, investice a logistická náročnost přinášejí zisk. Je to naše výhoda. Ale nechceme zneužívat svého postavení a nikoho nebudeme nutit jak do spolupráce, tak do řešení správného přenosu dat. Našim cílem je, aby se AUTOSYSTEM.CZ stal reprezentativní platformou garantované nabídky nových automobilů v ČR, při respektování všech předpisů a norem nejen zákonných, ale i výrobců jednotlivých značek. Souhlasíme, aby se podmínky prodeje nových vozů v reálném prostředí aplikovaly v odpovídající potřebě i v on-line prostředí. To je základ pro posílení vnímání nových automobilů.
Dealer se může svobodně rozhodnout, zda bude pravidla respektovat i v on-line prodeji a nebo do jaké míry. Podle toho bude trvat i jeho zájem dále využívat nebo nevyužívat i další on-line autoweby a jakým způsobem. Tyto weby se pak podle vývoje rozhodnou, zda se přizpůsobí novým podmínkám v on-line prodeji nových vozů – tedy pro spolupráci s námi nebo setrvají v negarantovaném zprostředkování nabídky nebo nabídku nových vozů ze svého obsahu vyřadí.

Existují ještě další aktivity, kterými se vymezujete k ostatním autowebům ?
Nejsme konkurencí inzertních ani zpravodajských a zájmových autowebů. Naše služby se profesionalizují směrem k prodejcům a dealerům. Stavíme na znalosti jejich prostředí, jejich práce a kontaktech s nimi. Známe jejich potřeby a řešíme je. Od roku 2012 využívají další náš produkt AUTOKLIENT, který jim zajišťuje kontrolu nad realizací obchodních případů. Momentálně vyvíjíme novou aplikaci pro komoditu ojetých vozů a zabýváme se centralizací informačních systémů prodejců.

Děkuji vám za rozhovor.

Autor: Autosystem.cz

Reklama X
<<

máme 32 let zkušenosti v obchodu s automobily

již více než 267 000 spokojených zákazníků