10 / 3 916

Audi AI – s inteligencí a empatií

11.7.2017 |  Štítky: Audi | autonomní vozy


Audi AI využívá za tím účelem také strategie a technologie z oblastí umělé inteligence a strojového učení. Značka se čtyřmi kruhy tak upevňuje své vedoucí postavení v prémiovém segmentu. Systémy Audi AI jsou schopné se učit a myslet, zároveň přistupují k plnění svých úkolů předvídavě a individuálně. Díky Audi AI získají modely se čtyřmi kruhy inteligenci a doslova schopnost vcítění se. Budou schopny nepřetržitě komunikovat se svým okolím a cestujícími, a ještě lépe než dosud tak vycházet vstříc jejich osobním potřebám.
 
Svoboda v silniční dopravě
Audi AI navazuje na mnohaleté zkušenosti značky s autonomní jízdou u koncepčních vozů Audi. Nová značka sdružuje inovativní systémy a technologie Audi, které vykazují elektronicky fundovanou inteligenci. Audi AI vytváří nový prostor pro svobodu řidiče a cestujících zjednodušováním obsluhy automobilu a vztahů s ostatními účastníky silničního provozu. Významnou roli přitom hrají také různé prvky umělé inteligence – jak při vývoji nových inteligentních, empatických systémů, tak i během jejich pozdějšího používání. Audi za tím účelem vyhodnocuje různé přístupy a metody strojového učení.
 
Výzkum na americké dálnici
Již v roce 2009 namalovalo autonomní Audi TT na povrchu zamrzlého solného jezera v Utahu (USA) čtyři kruhy jako viditelný důkaz výzkumu, trvajícího několik desetiletí. O rok později vyjelo Audi TT bez řidiče na Pikes Peak v americkém státě Colorado.
Značka Audi obdržela v roce 2013 jako první výrobce automobilů na světě licenci pro testování od amerických států Kalifornie a Nevada. V lednu 2015 ujel výzkumný vůz Audi A7 piloted driving concept autonomně 900 kilometrů po dálnici ze Stanfordu do Las Vegas. A v květnu 2015 se vůz Audi vydal bez řidiče do hustého mětského provozu v Šanghaji (Čína) – do jedné z nejkomplexnějších situací vůbec.
V jakém stavu se nachází vývoj inteligentního automobilu dnes? Ultrazvukové a radarové senzory, laserový skener, kamerové systémy, výkonné procesory pro zpracování informací a rychlé připojení k internetu prostřednictvím mobilní telefonní sítě – to vše má již ve své výbavě nové Audi A8. Cestování automobilem se už v uplynulých letech stalo ještě bezpečnější, komfortnější a hospodárnější díky použití asistenčních systémů, mezi něž patří asistent pro jízdu v jízdním pruhu active lane assist, adaptivní tempomat ACC (adaptive cruise control) nebo předvídavý asistent pro hospodárnou jízdu.

Automobil vidí do budoucnosti
S Audi AI následuje nyní další krok. Zpracování velkých množství dat různých asistenčních systémů, zaznamenávaných za jízdy, bude probíhat ještě rychleji – mohou být porovnávána s daty ostatních účastníků silničního provozu a společně používána téměř v reálném čase. Kompletně síťově propojený automobil uvidí díky Audi AI mnohem dál do budoucnosti než s dosud používanými systémy. Jinými slovy, automobil budoucnosti bude poprvé disponovat schopností předpovídat.
V novém modelu A8 představuje Audi s funkcí autonomní jízdy v dopravní koloně (Audi AI traffic jam pilot) první systém na světě, který umožňuje vysoce automatizovanou jízdu na úrovni 3. Úroveň 3 znamená, že automobil přebírá od řidiče kompletní řízení vozidla v některých situacích. Na rozdíl od úrovně 2 však již nemusí řidič trvale sledovat dopravní situaci. Musí být pouze schopen převzít odpovědnost za řízení, jakmile jej systém k tomu vyzve. Nová funkce autonomní jízdy v dopravní koloně (Audi AI traffic jam pilot) je technickým milníkem, jemuž předcházelo mnoho let výzkumné a vývojové práce.
 
Inteligence vozidla a interakční inteligence
Inteligence vozidla je důležitou součástí Audi AI. Touto inteligencí obdařené asistenční systémy a technologie připravují totiž cestu pro zcela autonomní automobil. Funkce autonomní jízdy v dopravní koloně (Audi AI traffic jam pilot) v novém Audi A8 je příkladem, jak může dnes vypadat inteligence vozidla. Rozsáhlý soubor senzorů snímá okolí vozidla. Z takto získaných dat vypočítává centrální řídicí jednotka pro asistenční systémy (zFAS), která slaví v novém modelu Audi A8 premiéru, nepřetržitě obraz okolí – za podpory druhé datové fúze v řídicí jednotce radarových senzorů. Nové Audi A8 splňuje jako první sériově vyráběný automobil na světě technické předpoklady pro vysoce automatizovanou jízdu v dopravní koloně.
Automobil budoucnosti nabídne na cestě ke zcela automatizovaným jízdním funkcím a k realizaci vize autonomní jízdy ještě více. Neustále zdokonalovanou inteligenci vozidla doplní vysoká interakční inteligence.
Díky Audi AI bude mít budoucí automobil zcela novou charakterovou vlastnost: schopnost vcítění se do potřeb cestujících, empatii. Inteligentní systémy a technologie promění automobil v myslícího a empatického partnera, jehož schopnosti budou dalece převyšovat jeho původní úkoly. Díky Audi AI budou automobily v budoucnosti předvídat přání řidiče nebo spolucestujících v závislosti na situaci, a v každé situaci je tak aktivně podporovat. Kromě tohou mohou navrhnout službu a zarezervovat ji pro cestující – samočinně, jako osobní sluha. Audi AI tak vytváří novou dimenzi svobody a nové prémiové zážitky.
Audi AI stručně řečeno symbolizuje komplexní a odpovědnou spolupráci inovativních technologií, které jsou dokonale síťově propojené s infrastrukturou a ostatními účastníky silničního provozu. Audi budoucnosti se neustále učí novým věcem a rozvíjí své schopnosti. Technika se přitom stále více přizpůsobuje individuálním potřebám lidí.
Jednotlivé moduly Audi AI zásadním způsobem změní používání automobilu a výrazně zvýší kvalitu cestování uvnitř vozu. Automobil bude ve stále větší míře „třetím životním prostorem“ – kromě bytu a pracoviště. Pro Audi přitom stojí v popředí individuální užitná hodnota pro zákazníka, stejně jako jednoznačný vztah k mobilitě. Výhody Audi AI pro zákazníky jsou jasně definovány: Inteligentní systémy a technologie se zaměřují na čas, bezpečnost, hospodárnost a individualizaci.
Reklama X
<<

máme 33 let zkušenosti v obchodu s automobily

již více než 267 000 spokojených zákazníků