10 / 3 590

252 rychlých a ultrarychlých dobíjecích stanic pro elektromobily

10.11.2017 |  Štítky: BMW | elektromobily

 
Dnešní den je významným milníkem na cestě k rozšíření e-mobility do zemí podporovaných v rámci politiky soudržnosti a budoucí dopravě v Evropě. Během Dne digitální dopravy v Talinu členové konsorcia NEXT-E podepsali grantovou dohodu s agenturou INEA, která umožní výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily v šesti zemích střední a východní Evropy: v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku.

V červenci 2017 byl projekt NEXT-E vybrán Evropskou komisí pro spolufinancování pomocí Nástroje pro propojení Evropy. Konsorcium NEXT-E získá na realizaci projektu grant ve výši 18,84 milionu eur, což je nejvyšší částka, která kdy byla udělena CEF projektu zaměřenému na elektromobilitu. V rámci tohoto projektu konsorcium zrealizuje výstavbu 222 multistandardních rychlých dobíjecích stanic (50 kW) a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic (150–350 kW) podél hlavních koridorů a páteřních komunikací Transevropské dopravní sítě (TEN-T). Vůbec poprvé bude možné cestování na dlouhé vzdálenosti s plně elektrickým pohonem v šesti zemích podporovaných v rámci politiky soudržnosti s připojením na sousední země.

Projekt NEXT-E představuje unikátní spolupráci čtyř největších společností z odvětví výroby elektrické energie, těžby ropy a zemního plynu, které spojí síly s dodavateli původních zařízení (výrobci automobilů) a vybudují interoperabilní a nediskriminační síť dobíjecích stanic pro elektromobily jako životaschopnou alternativu vozidel se spalovacími motory. Členy konsorcia jsou společnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, E.ON Czech Republic, E.ON Hungary, E.ON Romania), skupina MOL (zastoupená svými dceřinými společnostmi ve všech 6 participujících zemích), Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku, PETROL (ve Slovinsku a horvatsku) a rovněž společnosti Nissan a BMW.
 
„Next-E je z politického hlediska zásadním inovačním projektem, k jehož realizaci bylo zapotřebí veliké úsilí firem a podpora ze strany Evropské unie. Je zřejmé, že úzká spolupráce s navazujícími projekty povede k maximalizaci evropského dopadu a rozměru politiky páteřní dopravní sítě. Cílem naší politiky je v konečném důsledku umožnit občanům, aby mohli cestovat vozidly s alternativním pohonem po celé Evropské unii,“ řekl Herald Ruijters, ředitel DG MOVE, ředitelství B pro investice, inovace a udržitelnou dopravu Evropské komise.

„Jsem hrdý, že EU a INEA budou podporovat projekt, který odstartuje e-mobilitu v zemích střední a východní Evropy. S 252 dobíjecími stanicemi pro elektromobily, z nichž 30 má velmi vysokou kapacitu, páteřní dopravní síť EU získá přeshraniční interoperabilitu a více otevřený trh ve prospěch spotřebitelů,“ uvedl Dirk Beckers, ředitel Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) při slavnostním podpisu grantové dohody.

V současné době je realizace dobíjecích stanic pro elektromobily roztříštěná a často nekoordinovaná, což představuje riziko překryvů nebo mezer v síti. Projekt NEXT-E byl spuštěn proto, aby odstranil toto riziko a vytvořil souvislou síť efektivní z hlediska vynaložených nákladů, která zajistí možnost jízdy na dlouhé vzdálenosti a přes hranice. Tento projekt také rozšíří stávající zkušenost do zemí, v nichž v současné době neexistují významné aktivity týkající se elektromobility, jako je Maďarsko a Rumunsko. Pro zajištění interoperability se západem a pro vytvoření jedné, plně propojené sítě, bude projekt koordinován s dalšími projekty spolufinancovanými CEF, tj. ULTRA-E, EAST-E a FAST-E.

Zahájení realizace rychlých dobíjecích stanic se očekává v roce 2018 a montáž ultrarychlých dobíjecích stanic je plánována na rok 2019, aby bylo možné se připravit na příchod nové generace elektromobilů s dlouhým dojezdem. Dokončení realizace je plánováno na konec roku 2020.

Next-E.
Projekt Next-E je unikátním partnerstvím největších společností z odvětví výroby elektrické energie, těžby ropy a zemního plynu, které spojily své síly za účelem vytvoření interoperabilní a nediskriminační sítě dobíjecích stanic pro elektromobily podél hlavních koridorů TEN-T ve střední a východní Evropě. Členy konsorcia jsou společnosti skupiny E.ON (Západoslovenská energetika na Slovensku, E.ON Czech Republic, E.ON Hungary, E.ON Romania), společnosti skupiny MOL (zastoupené svými dceřinými společnostmi ve všech šesti participujících zemích), Hrvatska elektroprivreda v Chorvatsku, PETROL (ve Slovinsku a Chorvatsku) a rovněž společnosti Nissan a BMW.

Síť bude zahrnovat 222 multistandardních rychlých dobíjecích stanic (50 kW) a 30 ultrarychlých dobíjecích stanic (150–350 kW) a vytvoří zásadní infrastrukturu dobíjecích stanic v České republice, Na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku. Očekává se, že síť Next-E, jejíž realizace bude dokončena v roce 2020, bude interoperabilní se západní Evropou díky koordinaci s dalšími projekty spolufinancovanými Nástrojem pro propojení Evropy (CEF) Evropské unie.

Výkonná agentura pro inovace a sítě (Innovation and Networks Executive Agency, INEA) je výkonnou agenturou založenou Evropskou komisí za účelem realizace programů pro dopravu, energie a telekomunikace, včetně Nástroje pro propojení Evropy (CEF), financovaných EU.

Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe FacilityCEF) je klíčovým finančním nástrojem EU, který podporuje rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a efektivně propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, energií a digitálních služeb.

Dopravní program Nástroje pro propojení Evropy (CEF) podporuje výstavbu nové dopravní infrastruktury v Evropě či modernizaci a obnovu stávající infrastruktury s cílem dokončit hlavní transevropskou dopravní síť (Trans-European Transport Network, TEN-T) do roku 2030 a globální síť (Comprehensive Network) do roku 2050 pro usnadnění dosažitelnosti všech evropských regionů.

Autor: Autosystem.cz

Reklama X
<<

máme 32 let zkušenosti v obchodu s automobily

již více než 267 000 spokojených zákazníků